Haber

Eşik’ten 25 Kasım Mesajı: “Her Yerde Barış Hâkim Oluncaya Dek, Eril Şiddete Karşı Mücadeleden ve Özgürlüğümüzden Asla Vazgeçmeyeceğiz”

Eşitlik için Bayan Platformu (EŞİK), 25 Kasım kapsamında “Kazanılmış haklarımızı tehdit eden telaffuz ve teşebbüslere son verin. Konutta, işte, sokakta, tüm toplumsal hayatta şiddetsiz bir hayat sürme hakkımız için acil aksiyon planı uygulayın. Eğitimi eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, bilimsel, laik, parasız hale getirin. Dünyada, ülkemizde, konutumuzda barış hakim oluncaya dek, eril şiddete karşı çabadan, vücutlarımız, hayat üsluplarımız, dayanışmamıza yönelen şiddetli akınlara karşı direnmekten, yasaklanan meydanlardan, müziklerimizi söylemekten ve özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Eşitlik için Bayan Platformu (EŞİK), 25 Kasım Bayana Yönelik Şiddete Karşı Memleketler arası Çaba Günü münasebetiyle açıklama yaptı. EŞİK’in bahisle ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şu tabirler yer aldı:

“OLAN MİRABAL KIZ KARDEŞLERİN DÜNYA BAYANLARINA MİRAS BIRAKTIĞI ‘KELEBEK KANATLARIMIZI’ DAHA GÜÇLÜ ÇIRPIYORUZ”

“Her yıl 25 Kasım Bayana Karşı Şiddetle Gayret Günü’nde, 60 yıl önce Dominik Cumhuriyeti’ni yöneten Trujillo diktatörlüğüne karşı çaba eden, kod isimleri ‘kelebekler’ olan Mirabal kız kardeşlerin dünya bayanlarına miras bıraktığı ‘kelebek kanatlarımızı’ daha güçlü çırpıyoruz. Dünyada ve ülkemizde, eril otoriter baskı, eşitlik aksiliği ve şiddet lisanı körüklendikçe, dayanışma ve cüretle büyüyen uğraşımız daha çok güçleniyor. Yasaklanan meydanlarda, içinde şiddet ve orantısız iş yükü olan meskenlerde, ayrımcılığın sıradanlaştırıldığı işyerlerinde, özgür fikrin kilit altına alınmaya çalışıldığı üniversitelerde, daha çok zenginlik uğruna ömür kaynaklarımıza hunharca kıyılan dağlarda, derelerde ve yoksulluk kıskacındaki hayatın devam ettiği her yerde, her gün biraz daha güçlenerek direnmeye devam ediyoruz.

“ŞİDDETE KARŞI OLDUĞUNU İDDİA EDENLERİN AYNI TAHAKKÜM SİSTEMİNİ BESLEDİKLERİNİN ALTINI ÇİZİYORUZ”

Dominik Cumhuriyeti’nde, cezaevindeki eşlerini ziyaretten dönerken, diktatör Trujillo’nun buyruğuyla askerlerin tecavüzüne uğrayarak, vahşice öldürülen Mirabal kızkardeşlerin hayattan koparılması, İran’da Mahsa Amini’nin saçının birkaç teli görünecek halde örtünüyor diye ‘ahlak polisi’ tarafından katledilmesi ve Türkiye’de evindeki şiddetten kurtulmak için boşanmak isteyen yüzlerce kadının, cebinde koruma kararı da varken öldürülmesi aynı sistemsel eril tahakküm zihniyet nedeniyledir. İşte bu nedenle, ‘kadın cinayetleri politiktir’ demeye devam ediyor, kadına karşı şiddetin erkeğin ‘fiziksel üstünlüğünden’ değil ekonomik, politik toplumsal eşitsizliklerden, cinsiyetçi, ayrımcı eril fikir ve kültürel pratiklerden kaynaklandığını hatırlatıyoruz. Şiddetin gerisindeki bu gerçekliği görmezden gelerek şiddete karşı olduğunu sav edenlerin tıpkı tahakküm sistemini beslediklerinin altını çiziyoruz.

“KADINLARIN HAYATLARINI UCUZ SİYASET MALZEMESİ YAPMAYA ÇALIŞANLARI AÇIĞA ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Her güne, en az üç bayanın katledildiği, bir o kadarın da kuşkulu biçimde ‘öldüğü’ haberiyle başlamaya alışmayacağız, bunu kanıksamayacağız. Bayana karşı savaş ve cinskırım boyutlarına gelen bayan cinayetlerinin, ülke dışında yürütülen savaşlarla tıpkı yıkıcı, yok edici eril zihniyetten beslendiğinin farkında olarak, her cins savaşa karşı hayatı savunmaya devam edeceğiz. Bayanların salt bayan oldukları için hayattan koparılması karşısında sesini çıkarmayan, misyonunu yapmayan herkes bu büyük savaşın bir kesimidir. Her bir bayan cinayeti haberinin akabinde meskeninde şiddet riski olan kaç milyon bayan ve çocuğun delik deşik uykularla yaşadığını, şiddetin hayatı nasıl cehenneme çevirdiğini asla unutturmayacağız. Bayana karşı şiddetin düştüğü, bayan cinayetlerinin azaldığını argüman ederek sorumluluktan kaçmaya, bayanların hayatlarını ucuz siyaset gereci yapmaya çalışanları açığa çıkarmaya devam edeceğiz.

“DEMOKRATİK, LAİK, BARIŞIN SAĞLANDIĞI BİR ÜLKE İÇİN ÇALIŞMAKTAN YORULMAYACAĞIZ”

25 Kasım 2022’yi kadınların yüzyıllardır vermiş oldukları mücadelelerle, canlarıyla kazandıkları hakların bir bütün olarak tehlike altında olduğu koşullarda karşılıyoruz. Kışkırtılmış, kamu kaynaklarıyla beslenmiş, kimi temsil ettikleri belirsiz sözüm ona sivil toplum örgütlerinin gerçekleri karartma, eşitliğe, kadınlara ve LGBTİ+ varoluşa karşı bir nefret dalgası örgütleme mitingleriyle neye hizmet etmek istediklerini tüm ülkeye anlatmaya devam edeceğiz. Enes Kara’ların aile reisi eliyle intihara sürüklenmediği demokratik, bayan ve çocukların içinde kaygıyla uyumadığı şiddetsiz, eşlerin eşit sorumluluk ve sevgiyi paylaştıkları eşitliğe dayalı ailenin asıl düşmanlarını tüm topluma göstermeye, bu büyük nefret oyununun hangi emelle oynandığını ifşa etmeye devam edeceğiz. Haklarımızdan ve hayallerimizden vazgeçmemek üzere gayret yürütürken, Anayasa’yı uygulamayanlar ve hatta tamamen Anayasa’ya ters bir biçimde bayanların haklarını teminat altına alan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede tek adamın imzası ile çekilenler önümüze Anayasa değişikliğini dayatsalar da temel hak ve özgürlüklerimizin referandum ve siyaset malzemesi yapılmasını kabul etmeyeceğiz. Dilimizden silinmesine çalışılan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni garanti altına alan kanunlara; Anayasa, Uygar Kanun, 6284, İstanbul Kontratı ve öbür temel haklarla ilgili mukavelelere dokunma, uygula demeye devam edeceğiz. Demokratik, laik, barışın sağlandığı bir ülke için çalışmaktan yorulmayacağız.

“HER YERDE BARIŞ HAKİM OLUNCAYA DEK, ERİL ŞİDDETE KARŞI MÜCADELEDEN VE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Eşitlik İçin Bayan Platformu (EŞİK) olarak, 1 Ekim – 13 Kasım tarihleri ortasında gerçekleştirdiğimiz Eşit, Özgür ve Şiddetsiz Hayat Bayan Forumları’nda buluştuğumuz, her toplumsal kesimden ve her siyasetten bin 400’e yakın bayanla altını bir kere daha çizdiğimiz 5 acil talebimizde ısrar etmeye devam edeceğiz. Eşit yurttaşlık hakkımızı aşındırmaktan vazgeçin. Kazanılmış haklarımızı tehdit eden telaffuz ve teşebbüslere son verin. Meskende, işte, sokakta, tüm toplumsal ömürde şiddetsiz bir hayat sürme hakkımız için acil aksiyon planı uygulayın. Eğitimi eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, bilimsel, laik, parasız hale getirin. Eşit istihdam, kreş ve işyerinde şiddeti tedbire sistemleri için faal siyasetler uygulayın. Dünyada, ülkemizde, konutumuzda barış hakim oluncaya dek, eril şiddete karşı uğraştan, vücutlarımız, hayat biçimlerimiz, dayanışmamıza yönelen şiddetli taarruzlara karşı direnmekten, yasaklanan meydanlardan, müziklerimizi söylemekten ve özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.”

haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler
haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler